deco
deco

Universitatea Nicolae Titulescu participa la International Jubilee Conference of Law Students Miskolc UngariaÎn perioada 5-7 martie 2012 un grup de studenţi din Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a participat la International Jubilee Conference of Law Students organizată de Facultatea de Drept a Universităţii din Miskolc (Ungaria).

Activitatea se înscrie într-un cadru de colaborare mai amplu şi care deja tinde să devină o tradiţie, între cele două instituţii de învăţământ superior europene existând o bună relaţie în domeniul organizării de manifestări ştiinţifice în comun. Alături de studenţii din Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti la conferinţă au mai prezentat studii studenţi din alte universităţi europene din Austria, Croaţia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria.

Din delegaţia care a participat la conferinţa colegilor din Ungaria au făcut parte studenţii: Alexe Mihai (Facultatea de Drept), Anghel Alexandru (Facultatea de Drept), Brumă Anca (Facultatea de Drept), Dedu Ioana (Facultatea de Drept), Grigore Ştefan (Facultatea de Drept), Hîncu Andreea (Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative, programul de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene), Ianculescu Gabriel (Facultatea de Drept), Ilie Olimpia (Facultatea de Drept), Mărişoiu  Valentin ((Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative, programul de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene), Stan Laura (Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative, programul de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene) şi două cadre didactice: conf. univ. dr. Mirela Gorunescu (Facultatea de Drept), asist. univ. dr. Diana Neaga (Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative, programul de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene).

În cadrul a două secţiuni în limba engleză, studenţii au prezentat studiile elaborate sub îndrumarea unor cadre didactice din Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, reuşind să genereze discuţii interesante pe marginea ideilor expuse.

În finalul conferinţei organizatorii au invitat delegaţiile participante să prezinte tradiţiile care marchează activitatea studenţească din universităţile lor. În numele studenţilor din Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti studentul Ianculescu Gabriel de la Facultatea de Drept a ilustrat specificul vieţii studenţilor din instituţia noastră.
În perioada 23-24 martie urmează ca un grup de studenţi din Universitatea din Miskolc să participe la CONSTANT 2012-Conferinţa Studenţească Anuală „Nicolae Titulescu”, manifestare organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi Universitatea din Miskolc, Ungaria, în parteneriat cu ASUNT-Asociaţia Studenţilor din Universitatea „Nicolae Titulescu” şi Editura „Pro Universitaria” din Bucureşti.

 

deco