deco
deco

Facultatea de drept - selectii ERASMUS

Facultatea de Drept organizează în data de 16.10.2014, ora 12:00 selecția pentru mobilitățile studențești Erasmus care vor avea loc în semestrul al II-lea al anului universitar 2014-2015.

Condiții de eligibilitate
- Să fie înmatriculați în cadrul Universității „Nicolae Titulescu“ din București, indiferent de nivelul de studiu - licență, masterat, doctorat;
- Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității;
- Să fie integraliști după ultima sesiune și să aibă media generală minim 7 în anul anterior.

Dosarul va cuprinde:
- CV Europass;
- Scrisoare de intenție;
- Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic al Facultății de Drept din cadrul Universității „Nicolae Titulescu“ din București;
- Situație școlară pe anul 2013-2014 (de la secretariat).

Selecția
- Constă în două probe:
1. Interviu cu comisia de selecție - probă eliminatorie - în data de 16.10.2014;
2. Probă scrisă la limba de predare a universității gazdă - care va avea loc ulterior interviului.

Termen
- Dosarul trebuie depus până miercuri, 15.10.2014, la Secretariatul Facultății de Drept.

Informații suplimentare la: erasmus@univnt.ro
 

erasmus

deco