deco
deco

Concursul de Procese Simulate de Drept Administrativ desfășurat în data de 26 mai 2014 – Universitatea “Nicoale Titulescu”, București

Studenții anului II de la Facultatea de Drept a Universității “Nicoale Titulescudin București au participat la Concursul de Procese Simulate de Drept Administrativ, organizat de către Asociația Studenților de la Universitatea “Nicoale Titulescu” București (ASUNT) și sub coordonarea profesorilor îndrumători, conf. univ. dr. Marta Claudia Cliza și asist. univ. dr. Elena Emilia Ștefan din cadrul Departamentului de Drept Public.

Concursul de Procese Simulate de Drept Administrativs-a desfășurat în incinta Facultății de Drept, Amf.1, parter, orele 12.00-14.00 și s-a adresat exclusiv studenților din anul II de studiu.

Componența echipelor a fost următoarea:
§  echipa nr.1 a prezentat speța de contencios contravențional;
§  echipa nr.2, a prezentat speța de contencios administrativ.

Procesul simulat a avut drept scop demonstrarea de către studenți a însușirii materiei de drept administrativ studiată în semestrul al doilea și în special a contenciosului administrativ.

Cu această ocazie, studenții au simulat două procese reale desfășurate în ambianța specifică unei săli de judecată. Mai mult decât atât, concurenții au fost puși în situația de a-și demonstra talentul oratoric, dublat de serioasa documentare în vederea, atât a argumentării pledoariilor cât și a însușirii elementelor de procedură din fața instanței de judecată.
 
Premiile acordate au fost:
Premiul 1: Eugen Andrei Corcodel și Daniel Carabulea
Premiul 2: Izabela Maxim și Calina Anca
Premiul 3: Denis Manolache și Ciprian Botezatu
Premiul pentru cel mai bun orator: Maria Maghiari ;i Iulia Pipelea

Din partea colectivului Departamentului de Drept Public adresăm “Felicitări” tuturor studenților implicați în această activitate!

Asist.univ.dr. Elena Stefan

deco