deco
deco

Concursul de pledoarii de drept comercial „Nicolae Titulescu”

Acest concurs este organizat de către Asociația Studenților Universității ”Nicolae Titulescu” – ASUNT sub coordonarea Catedrei de Drept Privat din cadrul Facultății de Drept.

Aflat în anul 2011 la a II-a ediție, Concursul de Pledoarii de Drept Comercial „Nicolae Titulescu” este dedicat studenților de anul III, iar anul acesta s-a bucurat de colaborarea cu Universitatea Valahia din Târgoviște – Facultatea de Drept și cu Universitatea Româno-Americană – Facultatea de Drept.

Organizarea de astfel de concursuri urmărește formarea practică a viitorilor juriști care doresc să urmeze o carieră juridică fie în calitate de magistrați, fie în calitate de avocați. Se oferă astfel posibilitatea dobândirii și dezvoltării capacității de redactare juridică și de susținere orală a cauzei într-un cadru solemn, utilizarea practică a mai multor instituții de drept pentru o  argumentare coerentă și susținută a cauzei, dar și acomodarea studenților cu noțiunea de competiție.

Concursul a debutat cu o etapa internă, în cadrul fiecărei Universități; etapă eliminatorie care s-a desfășurat sub forma unui concurs de pledoarii între patru echipe formate dintr-un judecător și doi avocați – avocatul reclamantului și avocatul pârâtului. În acest stadiu al concursului, pentru selectarea participanților la următoarea etapă s-au luat în calcul atât susținerile orale ale concurenților, cât și notele scrise prezentate de aceștia pentru argumentarea cauzei lor.

Ca urmare a dificultății departajării concurenților și a spețelor avute în vedere pentru etapa finală, s-a optat pentru realizarea de echipe a câte doi participanți de forma judecător – avocat pledant – avocat consultant; rolul asistentului judiciar și al avocaților consultanți fiind acela de a-i ajuta pe judecator respectiv pe avocați la soluționarea cauzei.
Astfel, câștigătorii primei etape au fost:

 §     Judecător: Andrei Băicoianu
 §     Avocatul pârâtului: George Buzea
 §     Avocatul reclamantului: Floriana Tudor
 §     Judecător: Ionuț Voican
 §     Avocat consultant pentru pârât: Ionuț Atitienei
 §     Avocat consultant pentru reclamant: Alexandra Lupșor

Etapa finală s-a desfășurat în cadrul Curții de Apel București cu participarea studenților facultăților de drept de la Universitatea Nicolae Titulescu, Universitatea Valahia din Târgoviște și Universitatea Româno-Americană.

Concurenții au avut la dispoziție 3 zile pentru argumentarea a 6 spețe (câte 2 spețe puse în concurs de fiecare universitatea), urmând ca în cadrul concursului să se tragă la sorți câte o speță pentru fiecare echipă.

Premiile au constat în cărți de specialitate și au fost acordate pentru cel mai bun judecător - Berna Beatrice din partea Universității Romano-Americane, cel mai bun avocat din partea reclamantului – Floriana Tudor din partea Universității Nicolae Titulescu si cel mai bun avocat din partea pârâtului – Sima Oana din partea Universității Valahia.

 

deco