deco
deco

CONSTANT 2020 / Palmares

În perioada 08-09 mai 2020 s-a desfășurat cea de-a zecea ediție a Conferinței Studenților, CONSTANT. Am parcurs cu bine zece ediții ale conferinței, iar anul acesta pentru prima dată întreaga activitate s-a desfășurat în spațiul virtual.
Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați în fiecare an, pentru implicarea îi participarea la activitățile desfășurate în cadrul universității. Suntem conștienți că nu este ușor, însă avem convingerea că veți găsi satisfacția împlinirii de pe urmă, cu certificarea unei educații de calitate și cu oportunitățile celor bine pregătiți.
Lucrările cu un conținut științific bun a fost selectate de comisiile fiecărei secțiuni pentru a fi recompensate cu diplome.
Cele trei secțiuni ale conferinței au fost:
1. Drept
2. Economie și administrarea afacerilor
3. Relații internaționale și administrație
Credeți în forțele voastre, valorificați-vă potențialul, fiți deschiși spre cunoaștere și cercetare!

Vă mulțumim,
Lect. univ. dr. Nicoleta Panait

1. Sectiunea Drept
Sectiunea 1.1. Drept Penal
Premiul 1
-CRISTINA FLORENTINA STÎNGĂ - EXPERTIZA GENETICĂ JUDICIARĂ
-ȘTEFAN ALBERTO LUPU - EXPERTIZA GENETICĂ JUDICIARĂ

Premiul 2
-MARIAN ANTOHI - CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ
-MIHAI-ALEXANDRU MERIȘESCU - CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

Premiul 3
-NOEMI CĂDARIU - PROCEDURA REPARĂRII PAGUBEI PRODUSE DE EROAREA JUDICIARĂ ȘI PRIVAREA NELEGALĂ DE LIBERTATE
-SEBASTIAN-IONUȚ COJUHARII - SINUCIDEREA ASISTATĂ ȘI TESTAMENTUL BIOLOGIC

Sectiunea 1.2. Drept Privat
Premiul 1
-ZALÁN TOPLENSZKI - DESIGN-PROTECTION THROUGH THE CASES OF THE CJEU
-MARIAN ANTOHI - STUDIU ASUPRA CAZURILOR DE NEDEMNITATE SUCCESORALĂ PREVĂZUTE DE NOUL COD CIVIL
-MIHAI-ALEXANDRU MERIȘESCU - STUDIU ASUPRA CAZURILOR DE NEDEMNITATE SUCCESORALĂ PREVĂZUTE DE NOUL COD CIVIL

Premiul 2
-DIANA SOARE - ASPECTE PROCESUALE PRIVIND ACȚIUNEA ÎN REVENDICARE
-MARIA ANCA CHIRICĂ - INTERMEDIARII FURNIZORI DE SERVICII INFORMAȚIONALE ÎN CONTEXTUL PROTEJĂRII DREPTURILOR DE AUTOR ASUPRA OPERELOR CINEMATOGRAFICE

Premiul 3
-VICTORIA SANDUȚA - PARTICULARITĂȚILE MALPRAXISULUI MEDICAL

Sectiunea 1.3. Drept Public
Comisia 1
Premiul 1
-MÓNIKA MERCZ - THE ISSUES OF DATA PROTECTION RELEVANT TO DNA TESTS
-ANA HRISTEA - FORME ALE LEGII FUNDAMENTALE ÎN STATELE MUSULMANE
-DANIEL-MĂDĂLIN TĂTULESCU - DICTATURA
-ELENA SIMION - FORME ALE LEGII FUNDAMENTALE ÎN STATELE MUSULMANE

Premiul 2
-ALEXANDRU DANIEL IOSIF - ROLUL JURISPRUDENȚEI KADI ÎN CONTURAREA DREPTURILOR OMULUI
-ANCA-GABRIELA MATEI - POPULAȚIILE INDIGENE ȘI TRIBURILE NECONTACTATE CA SUBIECȚI AI DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC

Premiul 3
-ANDREEA-CRISTINA DATCU - OBIECTIVELE SI VALORILE STABILITE PRIN TRATATUL DE LA LISABONA
-DIANA SOARE - DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FUNCȚIEI PUBLICE
-ȘTEFANIA-DANIELA M. LUNGU - CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE. GENEZĂ ŞI CONȚINUT

Mentiune
-ANA-PATRICIA BUTNARIU - RASPUNDEREA STATELOR IN MATERIA CRIMEI DE GENOCID
-ANDREEA GRIGORESCU - ȘEFUL DE STAT ÎN ZILELE NOASTRE – PERSONALITĂȚI DISTINCTE
-BEATRICE-LARISA RUSU - ȘEFUL DE STAT ÎN ZILELE NOASTRE – PERSONALITĂȚI DISTINCTE
-IOANA COJOCARIU - RASPUNDEREA STATELOR IN MATERIA CRIMEI DE GENOCID
-IOANA PĂCURAR - CLAUZA NAȚIUNII CELEI MAI FAVORIZATE
-MARILENA-DIANA PETRE - PROCEDURA PRELIMINARĂ DE URGENŢĂ ŞI PROCEDURA ACCELERATĂ ÎN FAŢA CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE
-OANA-EVELINA JACĂ - COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE
-RADU-MIHAI URSU - EGALITATEA DE ŞANSE ÎN MEDIUL UNIVERSITAR
-RADU-PAVEL MÎNZICU - RASPUNDEREA STATELOR IN MATERIA CRIMEI DE GENOCID

Comisia 2
Premiul 1
-MÓNIKA MERCZ - THE ISSUES OF DATA PROTECTION RELEVANT TO DNA TESTS
-ANA HRISTEA - FORME ALE LEGII FUNDAMENTALE ÎN STATELE MUSULMANE
-ANDREI BOGDAN DOBRE - VATICANUL, SUBIECT DE DREPT INTERNATIONAL
-ELENA SIMION - FORME ALE LEGII FUNDAMENTALE ÎN STATELE MUSULMANE

Premiul 2
-ALINA-MIHAELA TIRICĂ - DEFRIȘAREA SUB LUPA DREPTULUI
-ANCA-TEODORA HRIȚCU - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Premiul 3
-ALESIA ANTONIA SORA - PRINCIPIUL CONSTITUȚIONAL AL EGALITĂȚII ÎN DREPTURI REFLECTAT ÎN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI
-NICOLETA-ADRIANA MARCU - CONSILIUL SUPREM DE APĂRARE A ȚĂRII (CSAT), ÎN CONTEXTUL CRIZEI GENERATE DE NOUL CORONAVIRUS COVID19

Mentiune
-LOREDANA VALENTINA NĂNĂU - REGIMUL DIPLOMAȚILOR
-THEODORA-GABRIELA MARIN - REGIMUL DIPLOMAȚILOR

Sectiunea 2. FEAA
Premiul 1
-CĂTĂLINA SAIOC - FINANȚAREA PRIN LEASING VERSUS FINANȚAREA PRIN CREDIT BANCAR
-ADRIAN GUȚĂ - PARADIGME DE FINANȚARE A AFACERILOR ÎN ERA DIGITALIZĂRII
-ADRIANA MURDAREA - REDUCEREA PIERDERILOR DIN TVA PRIN IMPLEMENTAREA SAF-T (FISIER STANDARD INTERNAȚIONAL DE AUDIT)
-CARMEN LENUȚA (BUSTEA) ANGHEL - ANALIZA FINANCIARĂ A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC

Premiul 2
-ALEXANDRA VELICU - APLICAREA REGLEMENTĂRILOR PRUDENȚIALE LA NIVELUL SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA COMPARATIV CU SISTEMUL BANCAR DIN LUXEMBURG
-ANDREEA-BIANCA NICA - APLICAREA REGLEMENTĂRILOR PRUDENȚIALE LA NIVELUL SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA COMPARATIV CU SISTEMUL BANCAR DIN LUXEMBURG
-CARINA-BIANCA PĂTRÎNJAN - INFLUENȚA DIRECȚIONĂRII A 2% DIN PIB ASUPRA BUGETULUI MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE
-FLAVIA IBĂNESCU - PRINCIPIILE CONTABILE CARE GUVERNEAZĂ LEASINGUL FINANCIAR SUBSTANCE OVER THE FORM
-MIHAELA IOANA GURĂU - PRINCIPIILE CONTABILE CARE GUVERNEAZĂ LEASINGUL FINANCIAR SUBSTANCE OVER THE FORM
-IULIANA SAMOILĂ - ANALIZA COMPARATIVĂ PRIVIND IMPOZITELE DIRECTE DIN DIFERITE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
-VALERIA DAMIAN - STRATEGIA OCEANULUI ALBASTRU

Premiul 3
-IZABELA IBĂNESCU - IMPLICAȚIILE PARADISURILOR FISCALE ÎN DOMENIUL ECONOMIC ȘI JURIDIC
-MĂLINA-MIHAELA PÎRJOL - DATORIA PUBLICĂ EXTERNĂ A ROMÂNIEI
-MARIANA STOICA - DEFRIȘĂRILE DIN ROMÂNIA, PROBLEMĂ DE INTERES INTERNAȚIONAL. IMPACTUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
-RODICA MIHAI - SISTEMUL DE TVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ – ANALIZĂ COMPARATIVĂ LA NIVELUL STATELOR MEMBRE
-ANDREEA STAN - DIAGNOSTICUL POZITIEI FINANCIARE A UNEI SOCIETATI DIN DOMENIUL INDUSTRIEI CHIMICE
-CLAUDIA RODICA MARIN - DIAGNOSTICUL POZIȚIEI FINANCIARE PENTRU O SOCIETATE DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
-CRISTINA-MĂDĂLINA CĂPRARU - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI ÎN VEDEREA OBȚINERII UNOR LINII DE CREDIT
-ELENA-DANIELA PÎRVU - AVANTAJELE REALIZĂRII DIAGNOSTICULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII ANUAL. IMPORTANȚA ACESTUIA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZATORULUI INFORMAȚIEI
-GINA-MARIANA CRAIU - IMPOZITAREA VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
-MARIAN RADU - REALIZAREA UNUI SITE WEB DE COMERŢ ELECTRONIC
-MIHAELA-NICOLETA BODIU - DIAGNOSTICUL POZIȚIEI FINANCIARE A UNEI SOCIETĂȚI DIN DOMENIUL HOTELIER
-NICOLETA AURELIA TRANDAFIR - ANALIZA COMPARATIVĂ PRIVIND IMPOZITAREA SALARIILOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

Mentiune
-ANDREEA ELENA VÎLCU - STUDIU PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT. ANALIZĂ COMPARATIVĂ LA NIVELUL STATELOR MEMBRE U.E.
-FLORI BARBU - NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND IMPOZITELE INDIRECTE
-FLORINA GIULIANA CALIN - ANALIZA CHELTUIELILOR DE PERSONAL LA UN ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE - UNITATE DE INVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR
-SEBASTIAN-ADRIAN NISTOR - STUDIU PRIVIND ROLUL FINANȚELOR
-ALEXANDRA MARIA ȚUGUI - DIAGNOSTICUL RENTABILITĂȚII FIRMELOR CU ACTIVITATE DE COMERȚ
-FLORIN DANIEL DUMITRACHE - POZIȚIA ROMÂNIEI FAȚĂ DE ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPE PRIVIND IMPOZITELE DIRECTE
-SIMONA-MARILENA STROE - IMPOZIT PE PROFIT VERSUS IMPOZIT PE VENIT

Sectiunea 3. FRIA
Premiul 1
-CRISTINA ADRIANA SILIVESTRU - MOTIVAREA ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI
-LAVINIA PUIU - FEMEILE ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
-MARIA MIRABELA DREGICI - „MÂNA INVIZIBILĂ” ȘI ABORDAREA FRACTALĂ ÎN DEFINIREA STRATEGIEI
-VALERIU CONSTANTIN MUREȘAN - „MÂNA INVIZIBILĂ” ȘI ABORDAREA FRACTALĂ ÎN DEFINIREA STRATEGIEI

Premiul 2
-CRINA-ANDREEA ZANFIR - CONTRAVENȚIA
-FLORINA BOGHIU - GUVERNUL ROMÂNIEI
-LAVINIA PUIU - NECESITATEA INTERVENȚIEI STATULUI ÎN ECONOMIE
-VANESA DANIELA SECEANU - GUVERNUL ROMÂNIEI

Premiul 3
-DANIELA MIRELA OANCEA - BUCUREȘTI - CAPITALĂ EUROPEANĂ CU O SINGURĂ ADMINISTRAȚIE
-DIANA STAN - PRIMARII BUCUREȘTIULUI
-IONELA GEORGIANA CALENIUC - ÎNCETAREA MANDATULUI GUVERNULUI

deco