deco
deco

CONSTANT 2017 / Loc de desfasurare

CONSTANT 2017, Conferinţa Studenţească Anuală “Nicolae Titulescu” se desfăşoară în campusul Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 185, Sector 4. Studenţii şi masteranzii înscrişi pentru CONSTANT 2017 au la dispoziţie, an de an, spaţiile generoase ale universităţii, amfiteatre, laboratoare de informatică, tehnica necesară proiectării studiilor propuse, acces la internet.

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti beneficiază de o bază materială corespunzătoare, având în proprietate o clădire modernă (parter + 2 etaje) în suprafaţă de 15.000 mp, cu 13 amfiteatre, 36 săli de seminar şi 7 laboratoare (unul de criminalistică şi 6 de informatică) dotate corespunzător.

De asemenea, Universitatea are o bibliotecă dotată cu sală de lectură, în suprafaţă totală de 356.75 mp, cu 184 locuri pentru studenţi si cadre didactice, precum şi un fond de carte propriu. La sfarsitul lunii august 2011 biblioteca dispunea de 11534 volume ce reprezinta 5603 titluri de carte si un numar de 3122 vol. reprezentand 99 de titluri publicatii periodice. Dotată cu mobilier modern şi calculatoare, acces la Internet şi la baza de date, informatizarea unora din serviciile funcţionale, asigură accesul zilnic potrivit programului afişat.

univ_1

 

deco