deco
deco

CONSTANT 2017 / Instrucţiuni pentru autori

Pentru a descarca modelul de redactare CONSTANT 2017, click aici.

Studiile trebuie redactate în limba română, iar abstractul în limba română. Mărimea recomandată este între 3000 de cuvinte şi 8000 de cuvinte. Studiile trebuie să respecte condiţiile de fond şi de formă impuse de desfăşurarea CONSTANT. Fiecare studiu va fi înscris în conferinţă numai în măsura în care conţinutul acestuia este asumat de un cadru didactic coordonator. În eventualitatea în care se constată nerespectarea condiţiilor impuse, contribuţiile vor fi returnate, acestea neputând intra în procesul final de evaluare a calităţii ştiinţifice decât în momentul în care sunt conforme cu regulile stabilite.

Participanții la conferință vor trimite studiul redactat în forma cerută, online la adresa de email: constant@univnt.ro.
Prezentarea studiului  este recomandat să fie făcută  în power point și trebuie să se încadreze în durata de 10 minute.
 
STRUCTURA LUCRĂRII
 
TITLUL LUCRĂRII (centru, bold, Times New Roman, 14, CAPS LOCK)
PRENUMELE SI NUMELE AUTORULUI/AUTORILOR (centru, bold, Times New Roman, 14, CAPS LOCK) (în cadrul notei de subsol se va insera afilierea studentului/masterandului; de asemenea va fi inserat
gradul didactic, titlul ştiinţific şi afilierea cadrului didactic coordonator; de asemenea, între paranteze, va fi indicată adresa de corespondenţă electronică)
 
ABSTRACT (Times New Roman, bold, 11)
Abstractul va conţine maxim 300 de cuvinte. În abstract autorul trebuie să menţioneze clar care este scopul concret al cercetării şi obiectivele urmărite (Times New Roman, italic, 11).
 
CUVINTE CHEIE (Times New Roman, bold, 11)
Vor fi inserate 5 cuvinte cheie ori expresii care definesc obiectul cercetării (Times New Roman, italic, 11).
 
INTRODUCERE (Times New Roman, bold, 12)
Introducerea trebuie să fie dimensionată pe cel mult o pagină, dar nu mai puţin de o jumătate de pagină. Prin introducere, autorul va răspunde la următoarele 4 întrebări: 1) care este domeniul acoperit de tematica studiului; 2) care este importanţa studiului propus şi ce obiective sunt vizate; 3) care este modalitatea prin care autorul va răspunde la obiectivele asumate; 4) care este stadiul cunoaşterii în material abordată, cu referire la contribuţiile deja existente în literatura de specialitate. Introducerea în studiu trebuie să fie clar redactată. Orice confuzie care ar putea plana asupra celor 4 întrebări poate fi aptă să determine respingerea cercetării (Times New Roman, 12).
 
CONTINUTUL PROPRIU-ZIS
În cadrul acestei secţiuni a studiului propus autorul va prezenta şi va susţine argumentat rezultatele cercetării întreprinse. Poate fi posibilă orice structură care, în opinia autorului, poate susţine articolul (Times New Roman, 12).
 
CONCLUZII
În cadrul acestei secţiuni, autorul va acoperi următoarele probleme: 1) prezentarea principalelor direcţii abordate în articol şi a rezultatelor obţinute; 2) prezentarea impactului preconizat al acestor rezultate; 3) sugestii pentru viitoare activităţi de cercetare în domeniul supus analizei (Times New Roman, 12).
 
REFERINTE BIBLIOGRAFICE (Times New Roman, bold, 10)
Referinţele bibliografice vor fi redactate în conformitate cu normele Chicago Manual of Style. Pentru aceasta, autorul va consulta http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html. Referintele bibliografice sunt obligatorii (Times New Roman, 10).

În cuprinsul studiului vor fi utilizate notele de subsol.

deco