deco
deco

Despre CONSTANT 2013

Conferinţa studenţească anuală
„CONSTANT”
Bucureşti, 19-20 aprilie 2013
Ediţia a III-a


Conferinţa studenţească anuală „CONSTANT” (Universitatea "Nicolae Titulescu" Bucureşti), manifestare cu caracter internaţional, organizată de Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi Universitatea din Miskolc, Ungaria, în parteneriat cu Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale “Nicolae Titulescu” şi Editura “Pro Universitaria” din Bucureşti, reprezintă o oportunitate pentru studenţi şi masteranzi de a elabora şi prezenta studii în domenii interdisciplinare (ştiinţe juridice, ştiinţe economice şi ştiinţe sociale şi administrative), de a se integra în societatea cunoaşterii, caracterizată, printre altele, de necesitatea existenţei unor manifestări ştiinţifice de profil. Dintr-o altă perspectivă, CONSTANT constituie un motiv de consolidare a relaţiei fundamentale profesor-student, maestru-discipol, în jurul căreia se clădeşte mare parte a lumii universitare. Studentul are nevoie de cunoaşterea profesorului. În egală măsură, profesorul are nevoie (şi este dator) să ofere cunoaştere, să ghideze tânărul cercetător în studiul necesar întocmirii unei lucrări ştiinţifice. Prin participarea la CONSTANT,urmare a procesului de recenzare efectuat de comitetul ştiinţific constituit, studenţii şi masteranzii înregistraţi vor avea posibilitatea de a publica studiile elaborate în CONSTANT-eBook, proceeding editat de “Pro Universitaria”, editură recunoscută CNCSIS. CONSTANT se va desfăşura în limba română şi limba engleză (textele expediate vor fi redactate în limba română).
constant 2012
CALL FOR PAPERS
Studenţii şi masteranzii interesaţi să participe la lucrările CONSTANT 2013 sunt invitaţi să trimită studii în domeniile de interes (minim 3000 de cuvinte şi maxim 8000 de cuvinte). Studiile vor fi redactate în limba română, iar abstractul va fi redactat în limba engleză. Pentru înregistrarea studiilor una dintre condiţiile obligatorii este ca fiecare lucrare să fie asumată de un cadru didactic în calitate de coordinator ştiinţific. Studiile înregistrate vor fi evaluate de membrii Comitetului ştiinţific.
 


 

NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE!

deco